Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 17.Gospodarka (XX- początek XXI wieku)17 zapiskiREDAKTOR: Mieczysław Wojciechowski
ISSN: 1426-7136
Włocławek 2002
format: B5
ss.: 427
cena: 74,00 zł

 


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Wojciech Kosiedowski
Regionalne zróżnicowania konkurencyjności i przedsiębiorczości w Polsce - 9

Andrzej Potoczek
Instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym - 27

Czesław Sobków
Uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich w aspekcie integracji z Unią Europejską (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) - 41

Jan Adamiak
Źródła finansowania rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego - 57

Jacek Kuźniewicz
Wsparcie inwestycji lokalnych z funduszy Unii Europejskiej - 71

Aranka Ignasiak-Szulc, Katarzyna Kiljan
Partycypacja społeczna w procesie budowania strategii rozwoju regionalnego i lokalnego - 85

Wojciech Kosiedowski, Marzena-Piotrowska-Trybull
Wpływ samorządów gminnych i powiatowych na konkurencyjność mezoregionu włocławskiego w świetle badań ankietowych - 95

Wojciech Kosiedowski, Janusz Dworak, Aranka Ignasiak-Szulc, Katarzyna Kiljan, Andrzej Potoczek, Barbara Słowińska
Elementy strategii rozwoju lokalnego (na przykładzie powiatu aleksandrowskiego) - 109

Marzena Piotrowska-Trybull
Oddziaływanie instytucji okołobiznesowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kujawsko-pomorskim - 137

Tadeusz Trocikowski
Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw w regionie kujawsko- pomorskim - 151

Paweł Churski
Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko- pomorskiego w układzie powiatów - 161

Wiesław Wróblewski
Transformacja przestrzeni Włocławka w latach 1990-1999 - 185

Wiesław Wróblewski
Przesunięcia statystyczne Włocławka na tle Polski w latach 1990-1998 (synteza) - 211

Marek Stefański
Rozwój i restrukturyzacja PKO BP S.A. we Włocławku na tle zmian na rynku usług bankowych - 223

Jacek Wojciechowski
Bank Ochrony Środowiska jako element zintegrowanego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce - 237

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Tomasz Sławiński
Materiały do dziejów własności ziemskiej Kretkowskich w latach około 1500-1613 - 257

Marian Pawlak
Nowe materiały do dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej w Chodczu - 291

SYLWETKI

Stanisław Kazimierz Zdzitowiecki (1854-1927) Biskup włocławski
(Józef Dębiński) - 295

Kazimierz Piwoński (1920-1996) Konstruktor radarów
(Tadeusz Grochowalski) - 309

RECENZJE I OMÓWIENIA

Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, pod red. Wojciecha Kosiedowskiego
(Katarzyna Kiljan) - 313

Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, pod red. Wojciecha Kosiedowskiego
(Henryk Ćwikliński) - 316

Materiały do dziejów rezydencji w Polsce, t. I, Kujawy wschodnie, cz. II, pod red. Stanisława Kunikowskiego
(Jarosław Dumanowski) - 320

Stanisław Kunikowski, Z dziejów miar w Polsce
(Jerzy Mikoszewski) - 324

Andrzej Cieśla, Związek Nauczycielstwa Polskiego w województwie Warszawskim w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
(Stefan Paczkowski) - 327

Aleksandra L. Domanowska, Moje okupacyjne dzieciństwo. Niechciane wspomnienia
(Stanisław Stanowski) - 332

Maciej Krzemiński, Da capo al fine
(Tadeusz Błażejewski) - 338

Z ŻYCIA WŁOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w roku 2002
(Stanisław Kunikowski) - 339

Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002
(Anna Borowiecka, Iwona Kotuła) - 351

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowała Anna Borowiecka) - 355

Bibliografia wydawnictw Włocławskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002 - 393

KALENDARIUM

Kalendarium Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej za rok 2001
(opracowali Iwona i Jerzy Kotuła) - 395

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.