Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, t. 9. Gospodarka i społeczeństwo09 zapiskiREDAKTOR: Mieczysław Wojciechowski
ISBN: 0138-0656
Włocławek 1995
format: 143x205 mm
ss.: 382
cena: publikacja nieodpłatna, nakład wyczerpany

 


SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Jan Pakulski
Jeszcze o zastawie Złotoryi i ziemi dobrzyńskiej Krzyżakom przez Władysława Opolczyka w latach 1391-1392 - 11

Jan Święch
Młynarze wiatraków jako grupa społeczno-zawodowa od XIV do XX wieku - 31

Jarosław Dumanowski
Mechanizmy szlacheckiego obrotu ziemią na Kujawach w drugiej połowie XVI wieku w świetle ksiąg grodzkich brzesko-kujawskich - 55

Zenon Guldon
Dochody duchowieństwa w powiecie lipnowskim w końcu XVIII wieku - 67

Stefan Cackowski
Urbanistyczny obraz miast dobrzyńskich i kujawskich w opisach i opiniach pruskich z końca XVIII wieku - 79

Piotr Bokota
Ze studiów nad społeczeństwem Włocławka w końcu XVIII wieku. Postulaty badawcze - 95

Romualda Hankowska
Hotel Polski we Włocławku - 113

Włodzimierz Gerko
Inicjatywy budowli warzelni soli w Ciechocinku na przełomie XVIII i XIX wieku - 149

Stefan Paczkowski
Bariery rzemieślniczej edukacji. Z dziejów kujawskiego rzemiosła - 163

Henryk Rochnowski
Przemysł województwa włocławskiego w latach 1975-1992 - 171

Bogdan Wawrzyniak
Przemiany społeczno-gospodarcze na wsi włocławskiej w latach 1975-1992 - 197

Stanisław L. Bagdziński
Aspekty gospodarcze rozwoju lokalnego w procesie transformacji systemowej na przykładzie woj. włocławskiego - 219

Stanisław Kunikowski
Społeczny ruch naukowy w zaborze rosyjskim. Rola i znaczenie - 241

ŹRÓDŁA I MATERIAŁY

Marian Kallas
Opis Lubrańca z 1820 roku - 259

Andrzej Mietz
Opis Dąbrowic Kujawskich z 1820 roku - 271

Marianna Gruszczyńska
Włocławek XIX-wieczny w zasobie Archiwum Państwowego we Włocławku - 287

RECENZJE I OMÓWIENIA

Ziemia Kujawska, t. IX, PTH Oddział w Inowrocławiu
(Dariusz Karczewski) - 309

Ziemia Kujawska, t. X, PTH Oddział w Inowrocławiu
(Przemysław Olstowski) - 315

Rypin. Szkice z dziejów miasta. Pod redakcją M. Krajeńskiego. Dobrzyński Oddział Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w Rypinie
(Mariusz Wołos) - 319

M. Krajewski, Powstanie styczniowe między Skrwą a Drwęcą. WTN
(Anna Maria Stogowska) - 323

K. Sarnowska, Zdziwienie. Poezje
(Tadeusz Grzegorzewski) - 327

Ks. S. Librowski. Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku, t. I: lata 1232-1550
(Andrzej Radzimiński) - 331

Od wieków kształci pastrzerzy. Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, praca zbiorowa pod redakcją ks. J. Bagrowicza i In. Włocławskie Wydawnictwo Diecezjalne
(Ks. Zdzisław Pawlak) - 335

Z ŻYCIA WLOCŁAWSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Działalność Włocławskiego Towarzystwa Naukowego w latach 1993-1994
(Stanisław Kunikowski) - 341

BIBLIOGRAFIA

Bibliografia województwa włocławskiego za lata 1991-1993
(Ireneusz Czarciński) - 355

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.