Pedagogika Pracy I Andragogika, T.II. . Z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku

2008 pedagogika pracy i andragogikaREDAKTOR: Zygmunt Wiatrowski, Iwona Mandrzejewska-Smól, Andrzej Aftański
ISBN: 978-83-60150-45-0
Włocławek 2008
format: B5
ss.: 518
cena: 70,00 zł

 


Publikacja ukazała się w marcu 2008 roku, nakładem Oficyny Wydawniczej „Lega” Włocławskiego Towarzystwa Naukowego i jest kontynuacją wydanego pod tym samym tytułem rok wcześniej tomu I. Bieżący tom II podzielony został tak jak w przypadku jego poprzednika na cztery części:

Część pierwsza.
Dorastanie Młodzieży w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XXI wieku.

• Henryk Budzeń, Założony a rzeczywisty wpływ rodziny na dorastanie dzieci
i młodzieży.
• Iwona Mandrzejewska-Smól, Działalność zawodoznawcza w okresie dorastania jednostki ludzkiej.
• Andrzej Aftański, Rola doradcy zawodu w dorastaniu młodzieży w XXI w.
• Ewa Romanowska, Poradnictwo zawodowe w kontekście dorastania młodzieży do decyzji edukacyjno-zawodowych.
• Maria Jakowicka, Kazimierz Uździcki, Rynek pracy w świadomości młodzieży gimnazjalnej, myślącej o dorastaniu zawodowym.
• Magdalena Piorunek, Anna Drzewiecka, Pomiędzy edukacją a rynkiem pracy. Dorastanie w warunkach przemian społeczno-gospodarczych.
• Janusz Abramczyk, Aspiracje zawodowe i plany życiowe licealistów w świetle badań własnych.
• Renata Tomaszewska-Lipiec, Studia wyższe a oczekiwania okresu dorosłości.
• Piotr Stańczyk, Wyższe wykształcenie, rynek pracy i komercjalizacja uniwersytetów
w kontekście postaw i opinii studentów studiów zaocznych.
• Adrian Dunajewski, Kariera zawodowa w percepcji studentów pedagogiki.
• Urszula Jeruszka, Kwalifikacje zawodowe w zbiorze wartości uniwersalnych (w opinii absolwentów szkół zawodowych).
• Walentyna Łozowiecka, Rola wartości zawodowych w życiu dorastającego człowieka.
• Ryszard Skrzypniak, Dorastanie aksjologiczne pokolenia młodzieży w dobie przemian cywilizacyjnych.
• Tadeusz Piątek, Styl życia studentów doby społeczeństwa informacyjnego.
• Ewa Krauze, Edukacja na rzecz kariery zawodowej młodzieży studenckiej.
• Krystyna Marzec-Holka, Niepewność rynku pracy a możliwość tworzenia własnej biografii życiowej młodzieży.
• Stanisław Kunikowski, Nabywanie doświadczenia w okresie dorastania do przyszłej kariery zawodowej. Rola praktyk pedagogicznych.
• Wiesław Grzelak, Uwarunkowania decyzji podejmowanych na kolejnych progach edukacyjnych (relacja z badań biograficznych).

Część druga.
Dorosłość człowieka za szczególnym uwzględnieniem jego aktywności zawodowej
i społecznej.

• Jolanta Wilsz, Rozwój człowieka dorosłego i zmiany dokonujące się w jego osobowości.
• Renata Konieczna-Woźniak, Młodzi dorośli o dorosłości i jej powinnościach?
• Roman Król, Kwalifikacje pedagogiczne nauczyciela jako ważny (chociaż nie jedyny) warunek dochodzenia młodzieży do pełnej dorosłości.
• Teresa Z. Sarleja, Przemiany w systemie zatrudnienia a edukacja (z uwzględnieniem sytuacji w szkołach wyższych).
• Andrzej Cichocki, Nauczyciele dorosłych w kontekście ich edukacji ustawicznej.
• Zdzisław Wołk, Dojrzewanie do pracy zawodowej.
• Bogusław Pietrulewicz, Praca zawodowa w procesie kształtowania kariery zawodowej.
• Lidia Jabłonowska, Elastyczność pracownika – pożądaną kompetencją w środowisku pracy.
• Piotr Kowolik, Michał Pindera, Wypalenie zawodowe w okresie aktywności zawodowej (na przykładzie kadry kierowniczej szkół).
• Ryszard Parzęcki, Zmiana zawodu problemem dorosłości i aktywności zawodowej człowieka.
• Henryk Bednarski, Anna Sas-Badowska, Rekwalifikacja jako droga do aktywizacji
i samodzielności zawodowej.
• Aleksandra Kulpa-Puczyńska, Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy szansą na aktywizacje zawodową osób w wieku przedemerytalnym.
• Wioletta Szumilas-Praszek, Kohabitacja i samotność z wyboru jako przykłady tendencji kształtujących życie rodzinne człowieka w XXI w.
• Marek Rybakowski, Prakseologiczna koncepcja bezpieczeństwa w kształtowaniu dorosłości i kultury pracy specjalistów.

Część trzecia.
Starość człowieka – fazy i przejawy aktywności.

• Kazimierz Wenta, Wychowanie dla starości w chaosie ustawicznych przemian.
• Kazimierz M. Czarnecki, Aktywność postzawodowa dorosłych w wieku senioralnym (tezowe założenia teoretyczne i relacja z badań ankietowych).
• Astrid Tokaj, Aktywne życie w starości. Możliwości i ograniczenia.
• Włodzimierz Bartoszek, Aktywność społeczna osób w wieku senioralnym.
• Marek Lewicki, Rozwój czy zaniechanie postawy kreatywnej i aktywności intelektualnej człowieka dorosłego w momencie jego przejścia na emeryturę.
• Aleksandra Żarkiewicz-Pacak, Zainteresowania i aspiracje osób starszych
w kontekście czas wolnego.
• Krzysztof Czykier, Uczestnictwo w kulturze audiowizualnej wiejskich rodzin wielopokoleniowych.
• Danuta Oleksiak, Edukacja a jakość życia słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
• Jolanta Twardowska-Rajewska, Quousque tandem ars senescendi czyli senior we współczesności.
• Jerzy Halicki, Postrzeganie starości przez seniorów.
• Małgorzata Halicka, Wojciech Pędich, Przemoc wobec ludzi starych w opinii studentów pedagogiki.

Część czwarta.
Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.

• Iwona Mandrzejewska-Smól, Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.