Prof. dr hab. med. Jan Moll (1912-1990)

jan mollCzłonek Honorowy WTN od 1984 r. Urodził się 24 X 1912 r. w Kowalewie na Pomorzu. Studia lekarskie odbył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Tours-Poitiers we Francji i ukończył na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie, otrzymując dyplom lekarza w dniu 24 VI 1939 r.
W okresie studiów, jako „externe des Hopitaux de Poitiers", prowadził zajęcia ze studentami medycyny, później od 1934 r. do 1939 r., początkowo jako demonstrator, a następnie jako młodszy asystentw Zakładzie Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Warszawskiego prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Stomatologicznego pod kierunkiem prof. dr. hab. med. Edwarda Lotha.
W latach 1939-1945 pracował w charakterze asystenta na Oddziale Chirurgicznym Szpitala Miejskiego w Radomiu pod kierownictwem prof. dr. hab. med. Kazimierza Nowakowskiego, nauczając jednocześnie w kompletach studenckich w ramach tajnego nauczania.
Po zakończeniu wojny, w 1945 r. otrzymał stanowisko adiunkta Kliniki Chirurgicznej w Poznaniu, pracując jednocześnie w Zakładzie Chirurgii Doświadczalnej Akademii Medycznej w Poznaniu pod kierunkiem prof. Jana Krotowskiego. W Zakładzie tym, jako adiunkt, a później jako docent, prowadził badania nad fizjopatologią krążenia pozaustrojowego. Badania te posłużyły za podstawę do skonstruowania pierwszego polskiego sztucznego serca. Pierwsze operacje na otwartym sercu profesor Jan Moll przeprowadził w Oddziale Torakochirurgicznym Szpitala im. Strusia w Poznaniu i w II Klinice Chirurgicznej Akademii Medycznej w Łodzi, której kierownikiem został w 1958 r. Dla pogłębienia swojej wiedzy korzystał z doświadczeń najwybitniejszych przedstawicieli medycyny w kraju i zagranicą. Wiele wolnego czasu poświęcał prowadzonym przez siebie badaniom w Pracowni Chirurgii Doświadczalnej, zorganizowanej przy II Klinice Chirurgicznej w Łodzi. W tejże Klinice datuje się początek pierwszych transplantacji nerek i serca oraz dalsze postępy w chirurgii krążenia pozaustrojowego.
Szeroko zakrojona działalność badawcza i naukowa znalazła swoje odbicie w otrzymanych stopniach i tytułach naukowych. W dniu 26 VI 1945 r. otrzymał stopień doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego, a 4 II 1955 r. stanowisko docenta na podstawie przeprowadzonych tez i obrony pracy pt. „Badania doświadczalne wydolności krążenia i oddychania w operacjach tkanki płucnej". W dniu 22 IX 1961 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w dniu 13 I 1972 r. tytuł profesora zwyczajnego. W czasie swojej bogatej pracy chirurgicznej stworzył wspólnie z zespołem, wykonane w Zakładach Hipolita Cegielskiego, pierwsze polskie sztuczne serce-płuco. Prowadził pionierskie operacje wad wrodzonych serca w głębokiej hipotermii. W Łodzi przejął Klinikę po profesorze Jerzym Rutkowskim, z której uczynił wiodącą w Europie Klinikę Kardiochirurgii. Wprowadził operacje wad zastawkowych sera, operacje tętnic, tętniaków aorty
i zespołu łuku aorty. Był niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie medycyny, zapraszał do Polski światowej sławy specjalistów, którzy w Łodzi operowali wrodzone i nabyte wady serca. Byli wśród nich m.in. prof. K. Siska z Bratysławy, prof. W. Lillehei z Nowego Jorku, prof. M. H. Yacoub z Londynu, prof. M. Barnard z Kapsztadu, prof. J. Boss z Rotterdamu. Zorganizował dziesiątki konferencji i zjazdów naukowych o zasięgu krajowym i zagranicznym. Jego osobistym wkładem do nauki polskiej było m.in. wykształcenie szeregu specjalistów, doktorów, doktorów habilitowanych i profesorów, którzy obecnie piastują odpowiedzialne stanowiska naukowe zarówno w kraju, jak
i zagranicą.
Prof. J. Moll ogłosił drukiem prawie 400 prac naukowych w czasopismach krajowych
i zagranicznych. Zasiadał w pięciu komitetach redakcyjnych czasopism polskich i zagranicznych. Był członkiem, w tym członkiem honorowym, ponad dwudziestu prestiżowych towarzystw lekarskich w kraju i zagranicą. Był opiekunem 9 rozpraw habilitacyjnych, promotorem 27 rozpraw na stopień doktora nauk medycznych. Wyszkolił w zakresie chirurgii i kardiochirurgii 66 współpracowników, zaś 43 otrzymało I i II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, torakochirurgii i kardiochirurgii.
Prof. J. Moll z WTN związany był od momentu jego powstania. Był współinicjatorem organizowanych we Włocławku regionalnych, z czasem ogólnopolskich, konferencji kardiologicznych. W dniu 4 VI 1982 r. podczas II konferencji kardiologicznej przedstawił wraz z zespołem zagadnienia rehabilitacji fizycznej chorych po operacjach sercowych, a więc w przypadkach choroby wieńcowej
i po implantacji sztucznej zastawki. W kolejnych konferencjach profesor Jan Moll prezentował najnowocześniejsze metody postępowania kardiochirurgicznego w zawale serca.
Na wniosek Zarządu WTN z dnia 25 IV 1984 r., Walne Zgromadzenie Towarzystwa w dniu
9 XI 1984 r. nadało profesorowi Janowi Mollowi godność Członka Honorowego, przypadającą
w 50-lecie pracy lekarskiej.

Prof. Jan Moll zmarł w 1990 r. w wieku 78 lat.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.