Prof. dr hab. med. Stanisław Sterkowicz (1923-2011)

stanislaw sterkowiczCzłonek Honorowy od 1992 r. Urodził się 14 III 1923 r. w Pińsku. Był synem oficera Marynarki Wojennej. W Pińsku ukończył 6 klas szkoły powszechnej, a w Gdyni 4 klasy gimnazjum. Po zakończeniu kampanii wrześniowej wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa. We wrześniu 1940 r. S. Sterkowicz został przyjęty do Szkoły Chemicznej w Krakowie, którą ukończył w 1942 r., uzyskując dyplom technika chemika. W tymże roku wstąpił w szeregi Armii Krajowej i wykonywał akcje tzw. małego sabotażuoraz uczestniczył w organizowaniu kompletów nauczania z zakresu gimnazjum. W październiku 1943 r., rodzina Sterkowiczów, zagrożona aresztowaniemprzez gestapo, ukrywała się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. W lipcu 1944 r., na wieść o zbliżaniu się Armii Czerwonej, S. Sterkowicz przeniósł się z Siedlec do Rembertowa, gdzie zastał go wybuch powstania warszawskiego. 13 VII 1944 r.
S. Sterkowicz został aresztowany w łapance ulicznej i wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty. Aresztowany przez gestapo za wydawanie gazetki podziemnej w Berlinie, został umieszczony dożywotnio w obozie koncentracyjnym Neuengamme pod Hamburgiem. Po odzyskaniu wolności przez kilka miesięcy był leczony w wojskowych lazaretach angielskich, a pod koniec czerwca 1945 r. przekazany został do tzw. obozu dla przesiedlonych Polaków koło Bremy. Tam też był organizatorem, pierwszej dla przesiedleńców, polskiej szkoły powszechnej.
W październiku 1945 r. wrócił do kraju i zapisał się na Wydział Lekarski w Gdańsku. Dyplom lekarski uzyskał w 1951 r., zaś w grudniu tegoż roku złożył egzamin doktorski w Akademii Medycznej w Gdańsku. W styczniu 1952 r. otrzymał nakaz pracy w Lęborku, gdzie kolejno pracował jako asystent Oddziału Chirurgicznego, p.o. ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych, ordynator Oddziału i przez 4 lata jako dyrektor Szpitala Powiatowego. W tym okresie uzyskał specjalizację I i II stopnia w chorobach wewnętrznych oraz z analityki.
W 1975 r., po wygraniu konkursu, przeniósł się do Włocławka i objął stanowisko ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego. Piastował również funkcję konsultanta wojewódzkiego dla województwa włocławskiego w zakresie chorób wewnętrznych. Do 1980 r. uzyskał specjalizację z medycyny społecznej, organizacji ochrony zdrowia oraz z kardiologii.
W 1978 r. przeprowadził w Akademii Medycznej w Łodzi przewód habilitacyjny. Tematem rozprawy była praca pt. „Zbrodnicze eksperymenty medyczne w obozach koncentracyjnych III Rzeszy". Od 1979 r. został zatrudniony na stanowisku docenta etatowego w Akademii Medycznej w Łodzi.
W 1982 r. został przewodniczącym zespołu specjalistów wojewódzkich. W 1986 r., po rozwiązaniu Zespołu Nauczania Klinicznego Akademii Medycznej w Łodzi z siedzibą we Włocławku, przeszedł na wcześniejszą emeryturę, pracując nadal w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych we Włocławku jako lekarz orzecznik. W 1992 r. został wybrany honorowym prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej Kujawsko-Pomorskiej. W maju 1993 r. z rąk prezydenta RP Lecha Wałęsy otrzymał tytuł profesora zwyczajnego nauk medycznych.
Prof. S. Sterkowicz jest autorem około 700 publikacji, w tym ponad 250 artykułów naukowych oraz 10 opracowań monograficznych. Za swoją działalność społeczną i naukową otrzymał wiele nagród i wyróżnień. W 1984 r. na wniosek Zarządu WTN prof. S. Sterkowicz otrzymał nagrodę indywidualną Wojewody Włocławskiego za szczególne osiągnięcia na polu naukowym. W 1987 r. otrzymał nagrodę indywidualną I stopnia ministra zdrowia i opieki społecznej za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej i rozwoju służby zdrowia. W 1994 r. został odznaczony medalem Gloria Medicinae nadawanym corocznie dziesięciu najbardziej zasłużonym lekarzom. Jest członkiem i członkiem honorowym wielu towarzystw i organizacji związkowych.
Szczególną aktywność społeczną przejawia prof. S. Sterkowicz w działalności WTN.
16 VI 1979 r. uczestniczył w Zjeździe Założycielskim Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od 1981 r. organizuje nieprzerwanie ogólnopolskie konferencje kardiologiczne, w których biorą udział najwybitniejsi przedstawiciele instytutów naukowych i akademii medycznych z całej Polski. Jest autorem wielu publikacji książkowych i artykułów naukowych wydawanych nakładem WTN. Wydawnictwo „Tadeusz Reichstein - życie i działalność naukowa” przyniosło Towarzystwu szeroki rozgłos na arenie międzynarodowej. W uznaniu zasług na rzecz Towarzystwa, Walne Zgromadzenie w dniu 16 VI 1992 r. przyznało prof. S. Sterkowiczowi tytuł Honorowego Członka Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.

Prof. Stanisław Sterkowicz zmarł 22 maja 2011 r. i został pochowany na włocławskim cmentarzu komunalnym przy ul Chopina 3.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.