Prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski

mieczyslaw wojciechowskiCzłonek Honorowy od 1995 r. Urodził się 6 X 1934 r. w Starogardzie Gdańskim. W tym mieście ukończył szkołę podstawową (1949) oraz złożył egzamin dojrzałości w 1953 r. w Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących. W latach 1952-1953 pracował zawodowo w charakterze pracownika umysłowego w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Starogardzie Gdańskim.
Studia historyczne odbył na UMK w Toruniu w latach 1953-1957, uzyskując tytuł magistra ze specjalnościami nauczycielską i archiwistyczną. Bezpośrednio po studiach krótko pracował w Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Gdańsku na stanowisku młodszego archiwisty, ale już w listopadzie 1957 r. przeniósł się do UMK w Toruniu - z uczelnią tą związał się na trwałe. W toruńskim Uniwersytecie zdobywał kolejne stopnie i tytuły naukowe, od stopnia doktora nauk humanistycznych (1962) do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i powszechnej XIX i XX w. (1979), aż po tytuł profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych (1987). Obecnie jest zatrudniony na UMK w Toruniu na stanowisku profesora zwyczajnego (od 1991). W przeszłości m.in. pełnił funkcje prodziekana ds. dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym UMK (1975­1981) oraz dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK (1981-1987). Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/1945 w tymże Instytucie.
Dorobek naukowy prof. M. Wojciechowskiego obejmuje łącznie 141 pozycji, w tym książki, obszerne studia, rozprawy, artykuły, recenzje, biografie i inne. Jest autorem, współautorem lub redaktorem następujących książek: „Z dziejów w Rad Robotniczo-Żołnierskich w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1920” (wspólnie z W. Łukaszewiczem i J. Staszewskim), Poznań 1962; „Powrót Pomorza do Polski 1918-1920”, Warszawa 1981; „Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV-­XX wiek” (red.), Warszawa 1987; „100 lat ruchu robotniczego na Pomorzu” (współautor i red.), Toruń 1983; „Powrót. Dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 1918-1920” (wspólnie z J. Bełkotem), Toruń 1988; „Od obcego panowania do niepodległego państwa” (współautor i red.), Toruń 1991; „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w województwie pomorskim w okresie międzywojennym 1920-1939” (współautor i red.), Toruń 1991; „Nowe Miasto Lubawskie. Zarys dziejów” (współautor i red.), Nowe Miasto Lubawskie 1992; „Armia Krajowa na Pomorzu” (współautor i red.) Toruń 1993; „Mniejszości narodowe i wyznaniowe w Toruniu w XIX i XX wieku” (współautor i red.), Toruń 1993.
W latach 1968-1980 był redaktorem wydawnictwa periodycznego „Acta Universitatis Nicolai Copernici" (Toruń). Od 1994 r. pełni funkcję zastępcy redaktora „Zapisek Historycznych" - organu Towarzystwa Naukowego w Toruniu. W swoich badaniach profesor M. Wojciechowski zajmuje się w głównej mierze historią Polski w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu wielkopolsko­pomorskiego i kujawskiego. Bierze udział w życiu naukowym w kraju i zagranicą. Był referentem na sesjach naukowych
w wielu ośrodkach naukowych w Polsce i zagranicą (Niemcy, Szwecja, Finlandia, Rosja, Łotwa, Estonia. Zasiadał w różnych strukturach Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, m.in.: w Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych (od 1991); od 1993 r. jest członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN. W latach 1986-1990 był kierownikiem ogólnopolskiego Resortowego Programu Badań Podstawowych (RPBP III. 21) pt. „Synteza dziejów polskiej myśli politycznej od połowy XVIII w. po współczesność". Bierze udział w charakterze członka w pracach zagranicznych instytucji naukowych: Deutsch-Polnisch Kirchengeschichtskommission (Hannover) od 1990 r., Radzie Naukowej Centrum Badania Historii Litwy Zachodniej i Prus przy Uniwersytecie w Kłajpedzie - Litwa (jako jeden z dwóch polskich członków Rady) od 1992 r.
Z WTN związał się od chwili jego powstania w 1979 r. W latach 1979-1982 był wiceprezesem Towarzystwa, zaś w latach 1982-1983 pełnił obowiązki prezesa. Od 1983 r. jest redaktorem naczelnym wydawnictw WTN. W 1993 r. został wybrany na redaktora „Zapisek Kujawsko
-Dobrzyńskich". Był inicjatorem wielu przedsięwzięć naukowych i wydawniczych, między innymi w 1991 r. pod redakcją prof. M. Wojciechowskiego ukazała się publikacja naukowa pt. „Zasłużeni dla Włocławka”. Był organizatorem i przewodniczącym kilku prestiżowych dla Towarzystwa sesji i konferencji naukowych, takich jak: „Walka z okupantem hitlerowskim na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej" oraz „50-lecie Powstania Warszawskiego". W latach 1987-1989 reprezentował WTN w Radzie Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Na wniosek Zarządu WTN, Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 8 IV 1995 r. nadało prof. M. Wojciechowskiemu godność Członka Honorowego za szczególny wkład w rozwój Towarzystwa w okresie piętnastu lat działalności.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.