Aktualności

Konferencja naukowa pt. „500 lat relokacji miasta Kowala”

dodano: 13.02.2019

W obecnym 2019 r. mija 500. rocznica aktu odnowienia przez króla Zygmunt I Starego, lokacji królewskiego miasta Kowala na Kujawach, który miał miejsce w 1519 r. Fakt ten Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Burmistrz Miasta Kowala oraz Stowarzyszenie „Aktywny Kowal” zamierzają uczcić organizacją - w dniu 30 kwietnia 2019 r.- konferencji naukowej pt. „500 lat relokacji miasta Kowala”.

W czasie konferencji, która odbędzie się w Kowalu, wygłoszone zostaną następujące referaty:
- Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich;
- Samorząd miasta Kowala w XV wieku;
- Szkic do dziejów kasztelani kowalskiej i starostwa kowalskiego od początku
XV w. do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1795 r.);
- Morfonogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami;
- Przywileje Kazimierza Wielkiego dla Żydów i ich średniowieczne konfirmacje;
- Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian ulic i placów w mieście Kowalu;
- Historia Poczty Polskiej w Kowalu;
- Tradycje kazimierzowskie w historii i współczesności Kowala;
- Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wokół bohatera szkoły Kazimierza Wielkiego.


W celu realizacji powyższego przedsięwzięcia powołano:
1) Komitet Naukowy:
- dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
- mgr Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Miasta Kowala,
- dr Anna Prokopiak-Lewandowska – prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”.
2) Komitet Organizacyjny:
- mgr Dorota Szklarska – Włocławskie Towarzystwo Naukowe,
- Grażyna Snopkowska – Urząd Miasta Kowala.
3) Zespół Redakcyjno-Wydawniczy publikacji pokonferencyjnej pt.: „500 lat relokacji miasta Kowala”: - prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej  we Włocławku,
- dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego,
- dr Anna Prokopiak Lewandowska – prezes Stowarzyszenia „Aktywny Kowal”,
- mgr Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Miasta Kowala


Plonem konferencji naukowej będzie wydawnictwo o tytule zgodnym z tytułem konferencji, w którym opublikowane zostaną wszystkie wygłoszone referaty. Niezależnie od wygłoszonych referatów, organizatorzy dopuszczają zamieszczenie w publikacji materiałów w formie komunikatów, których tematyka będzie związana z historią Kowala, które nie były dotychczas opublikowane oraz szerzej upowszechniane. Komunikaty należy opracować według poniższych kryteriów:
- tytuł artykułu, słowa kluczowe (do 7 wyrazów) oraz abstrakt (do 1500 znaków wraz ze spacjami) powinien być dwujęzyczny - w języku polskim i angielskim;
- objętość tekstu nie powinna przekraczać 10 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (1 800 znaków na stronie A4 wraz ze spacjami);
- wydruk komputerowy: na papierze A4, czcionka Times New Roman CE o wielkości 12, interlinia (odstęp między wierszami) 1,5 wiersza;
- tekst nie powinien być formatowany, bez wymuszonego dzielenia wyrazów
- w odpowiednich miejscach tekstu należy w edytorze tekstu umieścić fotografie, rysunki, mapy itp. z pełnym opisem, z podaniem źródła pochodzenia;
- dodatkowo fotografie, rysunki, mapy itp. należy załączyć do materiału jako osobne pliki o rozszerzeniu pdf;
- przypisy należy umieszczać na dole strony;
- do materiału należy załączyć notkę biograficzną autora oraz dane kontaktowe
(nr telefonu, adres mail)


Komunikaty należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: wtn@wtn.pl lub wydruk komputerowy z załączonym nośnikiem elektronicznym (CD, pendrive) na adres pocztowy WTN 87-800 Włocławek, plac Wolności 20 do dnia 28 lutego 2019 r.
Biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną opracowania Komitet Naukowy podejmie decyzję o przeznaczeniu materiału do druku, o czym autor zostanie poinformowany  do dnia 5 III 2019 r.
Mieszkańców Włocławka, Kowala oraz okolicznych miejscowości – już dziś – zapraszamy do udziału w konferencji. O szczegółach zostaniecie Państwo poinformowani na naszej stronie internetowej oraz w zaproszeniach.


Z wyrazami szacunku
Organizatorzy

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.