Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

dodano: 17.10.2018

W dniu 13 października 2018 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, uroczyście zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej, a także liczne grono członków WTN.
W swoim wystąpieniu JM Rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2017/2018 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. W dalszej kolejności głos zabrał prezes WTN dr Zdzisław Zasada życząc Władzom Uczelni zrealizowania wszelkich planów rozwojowych oraz pomnażania sukcesów dydaktycznych i badawczych, będących chlubą Uczelni. Szczególnie ciepłe słowa skierował do studentów pierwszego roku, życząc, aby zapał towarzyszący w dniu inauguracji nie opuszczał ich do końca edukacji, a oczekiwania związane z nauką zostały spełnione.
W kolejnym punkcie uroczystości inauguracyjnej ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Po immatrykulacji zebrani odśpiewali Gaudeamus Igitur.
Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było złożenie podziękowań przez JM Rektora prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego odchodzącym z Uczelni Profesorom. Za długoletnią pracę zawodową na rzecz Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uhonorowani zostali prof. zw. dr hab. Zygmunt Wiatrowski oraz prof. dr hab. n. med. Szymon Kubiak – Członkowie Honorowi Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Następnie - zgodnie z porządkiem obrad - przystąpiono do wręczenia medali oraz wyróżnień przyznanych przez Władze Uczelni. Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przyznał Medale za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: prof. zw. dr hab. Franciszkowi Rozpłochowi - wieloletniemu pracownikowi dydaktycznemu Uczelni, Włocławskiej spółce ,,ANWIL S.A.’’, a także Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Włocławku.
Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia naukowo-dydaktyczne i organizacyjne w roku akademickim 2017/2018, otrzymali wykładowcy: dr Tomasz Borowiak, dr Renata Brzezińska, dr Urszula Kempińska - członkowie WTN oraz dr Maria Posłuszna-Owcarz i mgr Joanna Skiba.
Za szczególne zaangażowanie i pracę na rzecz Uczelni w minionym roku akademickim 2017/2018 wyróżnienia otrzymali również pracownicy administracyjni: mgr Emilia Bodenszac, mgr Monika Jabłońska - członkini WTN, mgr Edyta Rogiewicz, mgr Natalia Tomaszewska, Anetta Supel, mgr Ewa Śmigielska - członkini WTN, mgr Ilona Wilińska.
Podczas inauguracji ogłoszono listę Dziecięciu Najlepszych Absolwentów oraz ,,Primus Inter Pares’’ Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w roku akademickim 2017/2018.
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Podczas uroczystości wykład inauguracyjny pt. ,,Dylematy energetyczne przyszłości’’ wygłosił prof. dr hab. Jerzy Garbacz – wykładowca Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 2002—2007 rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku. Prof. J. Garbacz prowadzi badania w obszarze badań fizycznej adsorpcji gazów i roztworów ciekłych na powierzchniach ciał stałych, opracował szereg teoretycznych modeli równowagi adsorpcyjnej w układach o zróżnicowanych charakterze energetycznym powierzchni i szerokim wachlarzu oddziaływań międzycząsteczkowym.
W niedzielę 14 października Senat, wykładowcy i studenci uczestniczyli we Mszy św. odprawionej w Bazylice Katedralnej w intencji Uczelni, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 2018/2019 w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.