Aktualności

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)” – Łódź, 18–19 czerwca 2018 r.

dodano: 20.03.2018

Konferencja organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych. Po przypadającej na lata 1950–1955 centralizacji ruchu wydawniczego w 1956 r. nastąpiła aktywizacja lokalnych środowisk twórców, a także miejskich i wojewódzkich gremiów partyjnych, dążących do powołania regionalnych oficyn wydawniczych. Literaci mieszkający poza Warszawą musieli latami czekać na wydanie książek w stołecznych firmach, część z nich nie mogła się przebić na ogólnopolski rynek wydawniczy. Czytelnicy nie znali dorobku „swoich” autorów. Taka sytuacja nie sprzyjała ożywieniu twórczości literackiej. Regionalne oficyny, promujące twórczość pisarzy z terenu, na którym działały, miały zmienić ten stan rzeczy. W kolejnych latach powołano regionalne wydawnictwa w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Olsztynie. W prowadzonej przez nich polityce wydawniczej ścierały się interesy lokalnych środowisk twórczych i partyjnyc

Celem organizowanej konferencji będzie naukowa refleksja nad polityką wydawniczą PRL i rolą wymienionych środowisk w kształtowaniu kultury książki. Zamiarem organizatorów jest analiza następujących zagadnień:
• decentralizacja ruchu wydawniczego w PRL,
• polityka kulturalna lokalnych struktur władzy oraz relacje na linii wydawnictwa – partia,
• działalność oddziałów Związku Literatów Polskich,
• ludzie lokalnych środowisk literackich,
• polityka wydawnicza regionalnych oficyn,
• wpływ Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk oraz innych instytucji na repertuar wydawniczy,
• dystrybucja produkcji regionalnego dorobku przez Dom Książki,
• kiermasze, spotkania autorskie, zjazdy pisarzy i inne inicjatywy związane z książką i obiegiem wydawniczym,
• polityka personalna wydawnictw.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci będą zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

Konferencja odbędzie się 18–19 czerwca 2018 r. w Łodzi.

Wypełnione zgłoszenia udziału w konferencji osób pragnących wygłosić referat przyjmowane będą do 28 lutego 2018 r. Formularz na stronie: http://www.ipn.gov.pl/pl/nauka/konferencje-naukowe/41696,CALL-FOR-PAPERS-Ogolnopolska-konferencja-naukowa-Regionalne-oficyny-i-regionalne.html

Program konferencji zostanie ustalony do 22 kwietnia 2018 r.

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:
dr Magdalena Rzadkowolska
magdala36@interia.pl
dr Evelina Kristanova
evlin@toya.net.p 

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.