Aktualności

VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

dodano: 17.01.2017

W dniu 13 stycznia 2017 r. Włocławskie Towarzystwo Naukowe wraz Kujawską Szkołą Wyższą we Włocławku zorganizowało VI Włocławskie Sympozjum Naukowe o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy p.n. „Ergonomia środowiska pracy i życia człowieka”.

DSC 1707Do współpracy organizatorzy zaprosili Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.. Obrady odbyły się nowoczesnych, wyposażonych w wysokiej klasy sprzęt multimedialny, pomieszczeniach Włocławskiego Inkubatora. W sympozjum udział wzięli pracodawcy, kierownicy instytucji i organizacji społecznych, dyrektorzy placówek oświatowych, kulturalnych, służby zdrowia z Włocławka, powiatu włocławskiego i powiatów ościennych oraz inspektorzy z zakresu BHP, a także społeczni inspektorzy pracy z Włocławka i regionu, studenci KSW we Włocławku realizujący naukę na Wydziale Nauk Technicznych i Społecznych (kierunek BHP i pokrewne).

Otwarcia sympozjum dokonał dr Henryk Stępień prof. nadzw. KSW – dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych KSW we Włocławku, który witając uczestników obrad, podkreślił znaczenie organizowanych od sześciu lat sympozjów, akcentując ich rolę wspomagającą pracę służb BHP oraz dostarczającą nowej wiedzy studentom i słuchaczom Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

We wprowadzeniu do sympozjum dr Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego powiedział m.in.: Poruszone w dniu dzisiejszym pewne elementy problematyki dotyczące ergonomii pracy w kontekście jej środowiskowego usytuowania, znajdują się także w rozważaniach i badaniach prowadzonych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Ta kierowana przez panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych Danutę Koradecka jest główną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka.

Natomiast liczne artykuły z zakresu problematyki bezpieczeństwa pracy można znaleźć na łamach miesięcznika „Przyjaciel przy Pracy”, który od kilku lat – tak jak CIOP – pełni rolę patrona nad naszym przedsięwzięciem.

Mając na uwadze złożone aspekty bezpiecznej i higienicznej pracy, organizatorzy obecnego sympozjum, za jego główny cel postawili: przedstawienie problemów dotyczących wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach, instytucjach i organizacjach; promowanie w środowisku Włocławka oraz ościennych powiatów zagadnień prozdrowotnych wśród pracodawców i pracowników; ukazanie wybranych elementów działań wspomagających służby bhp w miejscu ich pracy; zaprezentowanie dla studentów KSW we Włocławku elementów z zakresu ergonomii pracy.

Na zakończenie wystąpienia autor zaprezentował film pt. „Zasady kardynalne BHP i ochrony środowiska”, który został udostępniony dzięki uprzejmości Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Sympozjum poprowadził mgr Sławomir Kukiełczyński – wykładowca KSW we Włocławku, który zapowiadając kolejnych prelegentów przedstawił ich krótkie notki biograficzne. Program VI Sympozjum przedstawiał się następująco:

- Rola nauk o pracy - w tym szczególnie ergonomii - w kształtowaniu środowiska pracy, prof. dr hab. Zygmunt Wiatrowski – wykładowca Wydziału Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
- Choroby zawodowe jako poważny problem społeczno-ekonomiczny, lek. med. Joanna Zaremba – specjalistka medycyny pracy, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku
- Rola zachowań prozdrowotnych w promocji zdrowia pracowników, dr Marek Zieliński – dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
- Ergonomia z elementami systemów technicznych kształtujących otoczenie osoby z niepełnosprawnościami, dr Małgorzata Wróblewska – specjalistka w zakresie polityki społecznej, kustosz dyplomowany Politechniki Opolskiej
- Rozwój ergonomii i bezpieczeństwa pojazdów transportu pasażerskiego, dr inż. Michał Sójka – dziekan Wydziału Mechanicznego w Grudziądzu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku
- Jak pracować bezpiecznie z komputerem? mgr Halina Bugajska – wykładowca Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nakładem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego ukazała się publikacja pt. „Bezpiecznie i zgodnie z przepisami prawa. Włocławskie sympozja o bezpieczeństwie i higienie pracy (2012-2016)” pod redakcją Zdzisława Jana Zasady, która jest plonem pięciu zrealizowanych dotychczas sympozjów. Wydawnictwo mogli nabyć wszyscy uczestnicy sympozjum podczas obrad.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.