Aktualności

85-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie

dodano: 09.05.2016

Włocławskie Towarzystwo Naukowe było jednym ze współorganizatorów – obok Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie oraz Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej – jubileuszowych uroczystości z okazji 85-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie, które odbywały się w dniu 30 kwietnia br. na terenie klasztoru w Niepokalanowie.

niepokalanow

Jako dzień założenia straży pożarnej w Niepokalanowie przyjęto 2 lipca 1931 roku, kiedy to po zakończeniu kursu i egzaminie przeprowadzono zebranie organizacyjne, dokonując wyboru władz straży i podziału braci na 3 oddziały. Prezesem został ówczesny gwardian – o. Florian Koziura, naczelnikiem br. Salezy Mikołajczyk, a zastępcą naczelnika br. Wawrzyniec Podwapiński. Skład osobowy straży, oprócz wymienionego zarządu oraz dowódców oddziałowych, liczył 28 strażaków szeregowych. Zarejestrowanie zorganizowanej Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie nastąpiło z pewnym opóźnieniem dnia 14 czerwca 1932 roku. Pierwszy poważny ,,chrzest ogniowy’’ bracia strażacy przeszli jeszcze w tym samym roku podczas gaszenia pożaru budynków własnej elektrowni na terenie Niepokalanowa. Początkowo do wyjazdów poza teren klasztoru straż wykorzystywała samochód ciężarowy, należący do niepokalanowskiego wydawnictwa, a w 1941 r. zaadoptowano na autopogotowie samochód osobowy ,,Minerva’’. Kolejne lata działalności zakonnej straży pożarnej wypełniał udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, stałe podnoszenie kwalifikacji, szkolenia teoretyczne i praktyczne, unowocześnianie sprzętu pożarniczego, zdobywanie kolejnych samochodów bojowych. Od początku działalności bracia-strażacy zjednali sobie szacunek i uznanie za pełną poświęcenia służbę Bogu i bliźniemu, a zasięg terytorialny wyjazdów do pożarów już przed wojną dochodził nawet do 20 km. Pod koniec lat 60-tych powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, złożona z alumnów Niższego Seminarium Duchownego w Niepokalanowie.
W ślad za coraz szerszym zakresem zadań stawianych przed strażami ochotniczymi, OSP Niepokalanów została w 1999 r. włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Obecnie OSP Niepokalanów liczy 24 członków, w tym 17 czynnych i 7 honorowych oraz 1 członka wspierającego – klasztor. OSP Niepokalanów uczestniczy w akacjach na terenie gminy i powiatu, a w ramach przynależności do Kompanii Odwodowej – także na terenie województwa. Ta jedyna zakonna straż pożarna znana jest ze swego doskonałego wyszkolenia, skuteczności w walce z żywiołami oraz ze współpracy z wieloma innymi strażami, a służba w niej stanowi jedną z form apostolstwa.
Uroczyste obchody odbyły się pod patronatem Waldemara Pawlaka – prezesa Zarządu ZOSP RP oraz Marka Olechowskiego - wójta gminy Teresin i o. dra Mirosława Bartosa – gwardianina klasztoru w Niepokalanowie. Część naukową, na którą składały się referaty przygotowane przez znawców tematyki pożarniczej, prowadził sekretarz generalny Włocławskiego Towarzystwa Naukowego dr Adam Wróbel. Swoje referaty zaprezentowali m.in.: prof. dr hab. Piotr Matusak - wiceprzewodniczący Komisji Historycznej Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; dr Zdzisław Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego; mgr Maria Smoleń – absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, archiwistka; dr Rafał Dmowski – adiunkt Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach; dr Grażyna Korneć – członek Zarządu Siedleckiego Towarzystwa Naukowego.
W dalszej części obchodów odbyła się msza św. w intencji niepokalanowskich strażaków oraz uroczysty apel przed remizą OSP w Niepokalanowie. W trakcie trwania uroczystości odbyła się także promocja wydawnictwa autorstwa Marii Smoleń pt. ,,W służbie pożarnictwa. Ppłk poż. Józef Boguszewski (1901-1986). Zmarły przed 30-laty bohater książki był współzałożycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niepokalanowie. Był instruktorem pożarniczym w Związku Floriańskim, następnie w Dziale Prewencji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Po wojnie podjął pracę w reaktywowanym Związku Straży Pożarnych RP, początkowo jako kierownik Wydziału Wyszkoleniowego, będąc jednocześnie pierwszym powojennym komendantem Centralnej Szkoły Pożarniczej na Żoliborzu, a następne kierował Wydziałem Wydawniczym Związku. Niestety w powojennych realiach działalność Józefa Boguszewskiego została uznana za szkodliwą dla ówczesnego ustroju. Został zwolniony z pracy z Związku i pozbawiony stopnia pożarniczego.
Uczestnicy obchodów mieli możliwość zwiedzania Muzeum Pożarnictwa w Niepokalanowie, które zorganizowane zostało w 1941 roku przez braci: Jarosława Nowakowskiego oraz Cherubina Pawłowicza, a od kilku lat prowadzone z dużym zaangażowaniem przez prezesa i kustosza muzeum – br. Janusza Kulaka. Bogate zbiory muzeum wykorzystywane są m.in. w celach naukowo-badawczych oraz pełnią ważną funkcję edukacyjną. Nieocenioną pomoc dla osób zajmujących się historią pożarnictwa stanowi również biblioteka straży ze stale powiększającym się księgozbiorem zawierającym wiele starych i unikalnych już pozycji.Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.