Aktualności

Komunikat Prezesa Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

dodano: 17.08.2020

Stosownie do wypełniania funkcji ograniu założycielskiego określonego w § 38. 2.13 Statutu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego informuję, że z dniem 31 sierpnia 2020 r. upłynie termin funkcjonowania organów Uczelni (Statut KSW. § 28.Organami uczelni są senat, rektor. § 29.1 Kadencja organów uczelni trwa cztery lata i rozpoczyna się w dniu 1 września roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. 2. Organy pełnią swoją funkcję do czasu ukonstytuowania się organów nowej kadencji).
W związku z powyższym w oparciu o§ 43.4 Statutu KSW (W okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora obowiązki rektora pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora) – powierzam pełnienie obowiązków rektora KSW panu dr. Władysławowi Kubiakowi – pełnomocnikowi rektora  ds. Rozwoju Uczelni i dyrektorowi Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, który wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji.
Realizacja przejęcia obowiązków rektora KSW przez pana dr. Władysława Kubiaka wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku i trwać będzie do czasu zakończenia procedury wyboru nowego rektora na tę funkcję (§ 38. 2. 13 Statutu WTN oraz § 43. 4 Statutu KSW).
Pełniący obowiązki rektora Pan dr Władysław Kubiak, na podstawie przyjętego zakresu obowiązków, upoważniony jest do podejmowania wszelkich czynności w ramach zwykłego zarządzania Uczelnią. Dotyczy to w szczególności zadań związanych z naborem studentów i słuchaczy oraz przygotowaniem do rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego 2020/2021.

Dr Zdzisław Jan Zasada

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.