Aktualności

Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017

dodano: 10.10.2016

W dniu 8 października 2016 r. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, której założycielem jest Włocławskie Towarzystwo Naukowe, zainaugurowała nowy rok akademicki 2016/2017. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, studenci, absolwenci, wykładowcy i pracownicy Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz liczne grono członków WTN. W swoim wystąpieniu rektor prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski podsumował działalność Uczelni w minionym roku akademickim 2015/2016 oraz wskazał główne kierunki jej rozwoju na lata następne. Następnie głos zabrał prezes WTN dr Zdzisław Zasada, który powiedział m.in.: [...]W tej uczelni studiowało i kształciła się bardzo liczna grupa jej absolwentów, którzy po zdobyciu dyplomów zaczęli realizować swoje ścieżki awansu, co zapewne skutkowało zaspokojeniem własnych ambicji, ale i także polepszeniem statusu społecznego i ekonomicznego. To właśnie niełatwe studia w Uczelni – którą świadomie wybraliście – pozwolą Wam na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Dzisiejsza gospodarka, życie społeczne, warunki egzystencjonalne wymagają od bardzo licznego grona młodych podjęcia się zadań związanych ze podnoszeniem na wyższy poziom własnych umiejętności.[...] Występując dzisiaj w imieniu Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – założyciela naszej Uczelni – zdajemy sobie sprawę, że Szkole przyszło działać w specyficznych i niezmiernie trudnym okresie. Wiemy doskonale, że najpoważniejszymi czynnikami są niż demograficzny, zmiany w prawie własnościowym i gospodarczym oraz znaczące wyjazdy za granicę do pracy młodego pokolenia. Dowiedzione jest i to, że liczne grono, już wykształconych, absolwentów szkół wyższych opuszcza nasz kraj w poszukiwaniu realizacji własnych ambicji zawodowych, ale ponad wszystko za polepszeniem statusu finansowego.
Problematyka ta była wielokrotnie rozpatrywana przez władze Uczelni jak i Towarzystwa. Jesteśmy świadomi, że rozpoczynająca się nowa kadencja władz Uczelni nie będzie sprawą łatwą. W zapowiedziach władz ministerialnych rysują się zwiastuny wprowadzenia nowych rozwiązań w szkolnictwie wyższym. Sądzimy, że dotychczas dyskryminowane wyższe szkolnictwo – zwane niepublicznym, społecznym, czy prywatnym, zyska warunki zbliżone do działania jak w uczelniach państwowych.
W tych przedsięwzięciach Zarząd WTN liczy na bardzo istotne wsparcie ze strony parlamentarzystów, władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, a przede wszystkim władz miasta Włocławka.[...] Zbliżający się czas przesilenia, nie tylko we włocławskich uczelniach, spowodował konieczne zmiany w strukturach Kujawskiej Szkoły Wyższej. Ich początkiem jest powierzenie przez Zarząd WTN funkcji na kadencję 2016-2020 dotychczasowemu rektorowi prof. Stanisławowi Kunikowskiemu. Ponownym mianowaniem na funkcję dziekanów doktorów: Beatę Płaczkiewicz, Adama Rejmaka, Henryka Stępnia, Marka Zielińskiego, a po raz pierwszy Michała Sójkę i Lecha Bylickiego oraz oddelegowaniem do Senatu Uczelni: prof. Szymona Kubiaka, ks. prof. Zdzisława Pawlaka.
Dziękuję też doktorowi Władysławowi Kubiakowi, w związku z zakończeniem jego kadencji, za pożyteczną działalność na funkcji prorektora naszej Uczelni.
Pragnę też stwierdzić, że Zarząd WTN jest dogłębnie przekonany, iż podjęte decyzje dobrze będą służyć Uczelni, włocławskiemu i kujawskiemu szkolnictwu.
Ze strony założyciela – jak zawsze – deklarujemy wspieranie we wszelkich poczynaniach władz Uczelni, w zakresie realizacji postulatów wynikających z bieżącej jak i długofalowej ich działalności. Ta deklaracja nie jest tylko podyktowana kurtuazją, ale dowiodła na przestrzeni ubiegłych lat, że symbioza naszych jednostek doprowadzała do rozwiązywania różnych problemów.
W tym przekonaniu w imieniu Zarządu WTN i zapewne wszystkich członków naszego Towarzystwa, życzę kierownictwu Kujawskiej Szkoły Wyższej, Senatowi Uczelni, pracownikom naukowym oraz administracyjnym osiągnięcia zamierzonych celów i jak najmniej zmartwień oraz sytuacji stresujących.
Niech podjęta działalność dydaktyczna i organizacyjna przyniesie Państwu zadowolenie oraz nieukrywaną satysfakcję z każdego sukcesu odniesionego przez studenta oraz słuchacza naszej Uczelni.
Podobnie gorące życzenia i pozdrowienia, za pośrednictwem Pana dyrektora Zbigniewa Suszyńskiego, kieruję do dyrekcji, grona pedagogicznego i społeczności szkolnej Zespołu Szkół Akademickich.
Pana prezesa Jerzego Nowackiego proszę o przekazanie życzeń, przede wszystkim dobrego zdrowia i nieustającego zapału do społecznej działalności dla wszystkich członków Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku [...].
Na zakończenie swojego wystąpienia wspólnie z sekretarzem generalnym WTN dr. Adamem Wróblem, prof. nadzw. KSW uroczyście podziękował za wieloletnią działalność na rzecz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego jego członkowi honorowemu prof. zw. dr. hab. Zygmuntowi Wiatrowskiemu.
W dalszej kolejności uroczyste ślubowanie złożyli przyszli studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, a także odbyła się uroczystość związana z wręczaniem odznaki honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia” dr Marii Posłusznej-Owcarz oraz Marii Paczkowskiej oraz Medalu za Zasługi dla Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku: Krzysztofowi Grządzielowi - Założycielowi i Prezesowi Zarządu GualaClosures DGS Poland SA,prof. dr. hab. Julianowi Majowi - dziekanowi Wydziału Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, prof. dr. hab. Franciszkowi Rozpłochowi -KSW we Włocławku, dr. Henrykowi Stępniowi, prof. nadzw. KSW we Włocławku, Januszowi Zaborowiczowi - prezesowi Zarządu Uzdrowiska Wieniec.
Wyróżnienia za działalność naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2015/2016 otrzymali wykładowcy: dr hab. inż. Wiesław Urbaniak, dr hab. Walter Wegner, dr Danuta Nowicka, płk. dr inż. Witold Terechowicz, dr Adam Żwirbla, prof. nadzw. KSW oraz pracownicy administracji: Iwona Kowalska, Ewa Śmigielska, Monika Jabłońska.Rektor KSW złożył także gratulacje i podziękowania dr. Władysławowi Kubiakowi za pracę na rzecz Uczelni w okresie pełnienia funkcji prorektora w latach 2012 – 2016.

Włocławskie Towarzystwo Naukowe organizacją pożytku publicznego

1procent

KRS 0000010755

Prosimy o przekazywanie 1% podatku na OPP

UWAGA! Nasza strona używa cookies (ciasteczek internetowych)

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na ich używanie. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Na naszym serwisie internetowym używamy cookies dotyczących tzw. sesji, czyli przebywania na naszej stronie, poruszania się po niej. Używamy je do prawidłowego działania oraz statystyk. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych poufnych czy osobistych.

Pliki cookies możesz w każdej chwili wyłączyć modyfikując ustawienia swojej przeglądarki.